Faktúry

Súbory na stiahnutie

Faktúry február 2019/ zverejnené: 28.02.2019 (PDF: 77 KB) Faktúry marec 2019/ zverejnené: 31.03.2019 (PDF: 79 KB) Faktúry ŠJ I.Q 2019/ zverejnené: 11.04.2019 (PDF: 71 KB) Faktúry apríl 2019/ zverejnené: 05.05.2019 (PDF: 80 KB) Faktúry máj 2019/ zverejnené: 01.06.2019 (PDF: 78 KB) Faktúry ŠJ II.Q 2019/ zverejnené: 30.06.2019 (PDF: 72 KB) Faktúry jún 2019/ zverejnené: 04.07.2019 (PDF: 82 KB) Faktúry júl 2019/ zverejnené: 31.07.2019 (PDF: 83 KB) Faktúry august 2019/ Zverejnené 31.08.2019 (PDF: 82 KB) Faktúry ŠJ III.Q 2019/ Zverejnené 30.09.2019 (PDF: 70 KB) Faktúry september 2019/ zverejnené 05.10.2019 (PDF: 82 KB) Faktúry október 2019/ zverejnené 04.11.2019 (PDF: 81 KB) Faktúry november 2019/zverejnené 02.12.2019 (PDF: 80 KB) Faktúry december 2019/zverejnené 31.12.2019 (PDF: 82 KB) Faktúry ŠJ IV.Q 2019/zverejnené 31.12.2019 (PDF: 72 KB) Faktúry január 2020/Zverejnené 05.02.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry február 2020/Zverejnené 26.02.2020 (PDF: 80 KB) Faktúry ŠJ I.Q 2020/Zverejnené 31.03.2020 (PDF: 72 KB) Faktúry marec 2020/ Zverejnené 01.04.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry apríl 2020/Zverejnené 01.05.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry máj 2020/ Zverejnené: 01.06.2020 (PDF: 80 KB) Faktúry jún 2020/Zverejnené: 01.07.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry júl 2020/Zverejnené: 01.08.2020 (PDF: 80 KB) Faktúry august 2020/ Zverejnené: 01.09.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry september 2020/Zverejnené: 01.10.2020 (PDF: 80 KB) Faktúry október 2020/Zverejnené 01.11.2020 (PDF: 82 KB) Faktúry november 2020/Zverejnené 05.12.2020 (PDF: 82 KB) Faktúry december 2020/Zverejnené 31.12.2020 (PDF: 81 KB) Faktúry ŠJ II.-IV Q 2020/Zverejnené 31.12.2020 (PDF: 71 KB) Faktúry január 2021/Zverejnené 31.01.2021 (PDF: 79 KB) Faktúry február 2021/Zverejnené 28.02.2021 (PDF: 80 KB) Faktúry marec 2021/Zverejnené 01.04.2021 (PDF: 82 KB) Faktúry apríl 2021/Zverejnené 01.05.2021 (PDF: 81 KB) Faktúry máj 2021/Zverejnené 02.06.2021 (PDF: 81 KB) Faktúry jún 2021/Zverejnené 01.07.2021 (PDF: 80 KB) Faktúry júl 2021/Zverejnené 01.08.2021 (PDF: 80 KB) Faktúry august 2021/Zverejnené 02.09.2021 (PDF: 81 KB) Faktúry september 2021/Zverejnené 01.10.2021 (PDF: 80 KB) Faktúry október 2021/Zverejnené 31.10.2021 (PDF: 81 KB) Faktúry november 2021/Zverejnené 01.12.2021 (PDF: 83 KB) Faktúry december 2021/Zverejnené 31.12.2021 (PDF: 84 KB) Faktúry ŠJ r.2021/Zverejnené 31.12.2021 (PDF: 71 KB) Faktúry január 2022 /Zverejnené 01.02.2022 (PDF: 80 KB) Faktúry február 2022/Zverejnené 28.02.2022 (PDF: 80 KB) Faktúry marec 2022/Zverejnené 01.04.2022 (PDF: 82 KB) Faktúry apríl 2022/Zverejnené 01.05.2022 (PDF: 80 KB) Faktúry máj 2022/Zverejnené 31.05.2022 (PDF: 80 KB) Faktúry jún 2022/Zverejnené 01.07.2022 (PDF: 82 KB) Faktúry júl 2022/Zverejnené 01.08.2022 (PDF: 81 KB)