Zmluvy

Súbory na stiahnutie

Zmluva o dielo Stavomatrs / Dátum zverejnenia 7.1.2019 (PDF: 632 KB) ÚPSVR-Dohoda 19/30/054/117 "REŠTART"/Dátum zverejnenia: 30.4.2019 (PDF: 6 MB) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Dátum zverejnenia 23.5.2019 (PDF: 13 MB) ÚPSVR-Dodatok č.1 k dohode č. 19/30/54/117/Dátum zverejnenia: 28.5.2019 (PDF: 1 MB) Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/001345-002/Dátum zverejnenia: 31.05.2018 (PDF: 19 MB) Dohoda o zabezpečení povinnej práce/Dátum zverejnenia: 6.6.2019 (PDF: 2 MB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 28/2019 / Dátum zverejnenia 6.6.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva Ing. Ján Profant / Dátum zverejnenia 11.6.2019 (PDF: 2 MB) Zmluva o dielo - Jozef Boršodi / Dátum zverejnenia 19.6.2019 (PDF: 3 MB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 29 / 2019 / Dátum zverejnenia: 27.6.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001174-005/Dátum zverejnenia: 1.7.2019 (PDF: 9 MB) Zmluva o vykonaní auditu/ Dátum zverejnenia: 17.7.2019 (PDF: 4 MB) ÚPSVR-Dohoda č. 19/30/52A/520/ Dátum zverejnenia: 29.7.2019 (PDF: 10 MB) Zmluva o dielo-BRANO s.r.o./ Dátum zverejnenia 08.08.2019 (PDF: 838 KB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 42/2019/ Dátum zverejnenia: 8.8.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s./ Dátum zverejnenia: 03.10.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019/ Dátum zverejnenia: 14.10.2019 (PDF: 7 MB) Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-068/ Dátum zverejnenia: 29.10.2019 (PDF: 18 MB) VSE-Zmluva o združenej dodávke elektriny/Dátum zverejnenia: 08.11.2019 (PDF: 3 MB) ÚPSVR Revúca-dohoda č.19/30/010/36/ Dátum zverejnenia: 21.11.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o dielo CSANK s.r.o./Dátum zverejnenia: 07.02.2020 (PDF: 5 MB) ÚPSVR Revúca dohoda č. 20/30/054/103/ Dátum zverejnenia: 26.02.2020 (PDF: 10 MB) Zmluva o bežnom účte VÚB Biznis účet/ Zverejnené: 11.03.2020 (PDF: 2 MB) Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci. Číslo zmluvy:20/30/052/117/ Zverejnené 06.05.2020 (PDF: 323 KB) ÚPSVR Revúca dohoda MOS č.20_30_012_2/zverejnené 06.05.2020 (PDF: 3 MB) Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003081/zverejnené 18.05.2020 (PDF: 2 MB) UPSVR-Dodatok č.1 k dohode 20/30/052/117ŠR/ zverejnené : 28.05.2020 (PDF: 2 MB) Návrh zmluvy o dielo MARO s.r.o./zverejnené 17.06.2020 (PDF: 12 MB) Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.202007204/ Zverejené: 21.08.2020 (PDF: 2 MB) Zmluva o návratnej finančnej výpomoci/zverejnené 24.11.2020 (PDF: 3 MB) Zmluva o OTP PREMIUM KONTE/zverejnené 21.12.2020 (PDF: 7 MB) Zmluva o výpožičke/zverejnené 22.12.2020 (PDF: 675 KB) Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2021/EPM/Zverejnené 25.02.2021 (PDF: 5 MB) Zmluva ZM_SEP-IMRK2-2021-003602/Zverejnené 03.03.2021 (PDF: 2 MB) INSUCCOR-Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2021/EPM/Zverejnené 03.03.2021 (PDF: 754 KB) ŠÚ SR-Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke/Zverejnené 16.03.2021 (PDF: 523 KB) Zmluva o dielo STRABAG s.r.o./Zverejnené 11.05.2021 (PDF: 41 MB) Zmluva o poskytnutí služby č. 012102 Brantner Gemer s.r.o./ Zverejnené: 13.05.2021 (PDF: 7 MB) GemerAudit s.r.o./Zmluva o vykonaní auditu/Zverejnené:02.09.2021 (PDF: 4 MB) Gemer Plot s.r.o./Zmluva o dielo/Zverejnené: 07.09.2021 (PDF: 2 MB) Zmluva o výkone stavebného dozoru č.4/2021/SL/Zverejnené:08.09.2021 (PDF: 5 MB) Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov/ Zverejnené 01.10.2021 (PDF: 113 KB) Zmluva o dielo č. 33/2021 APROG, a.s. Poprad/ Zverejnené: 04.10.2021 (PDF: 6 MB) DOXX-Zmluva o zab. poskytovania stravovania/ Zverejnené: 21.10.2021 (PDF: 1 MB) DOXX-Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok/ Zverejnené: 21.10.2021 (PDF: 1 MB) DOXX-Zmluva o spracovaní osobných údajov / Zverejnené: 21.10.2021 (PDF: 3 MB) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STRABAG s.r.o./Zverejnené: 04.11.2021 (PDF: 2 MB) Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 28/2019/ Zverejnené: 08.11.2021 (PDF: 1 MB) ÚPSVaR Revúca-Dohoda č.21/30/010/61/Zverejnené: 09.11.2021 (PDF: 5 MB) Brantner Gemer s.r.o.-Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.01 21 02/Zverejnené: 12.11.2021 (PDF: 3 MB) ÚPSVaR Dohoda č. 21 30 012 35/Zverejnené: 25.11.2021 (PDF: 3 MB) APROG, a.s.-dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/2021/Zverejnené: 22.02.2022 (PDF: 1 MB) Zmluva o poskytnutí NFP ZM SEP-IMRK3-2022-004338/ Zverejnené 06.04.2022 (PDF: 3 MB)