Zmluvy

Súbory na stiahnutie

ÚPSVR-Dohoda 19/30/054/117 "REŠTART"/Dátum zverejnenia: 30.4.2019 (PDF: 6 MB) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / Dátum zverejnenia 23.5.2019 (PDF: 13 MB) ÚPSVR-Dodatok č.1 k dohode č. 19/30/54/117/Dátum zverejnenia: 28.5.2019 (PDF: 1 MB) Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2018/001345-002/Dátum zverejnenia: 31.05.2018 (PDF: 19 MB) Dohoda o zabezpečení povinnej práce/Dátum zverejnenia: 6.6.2019 (PDF: 2 MB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 28/2019 / Dátum zverejnenia 6.6.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o dielo Stavomatrs / Dátum zverejnenia 7.6.2019 (PDF: 2 MB) Zmluva Ing. Ján Profant / Dátum zverejnenia 11.6.2019 (PDF: 2 MB) Zmluva o dielo - Jozef Boršodi / Dátum zverejnenia 19.6.2019 (PDF: 3 MB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 29 / 2019 / Dátum zverejnenia: 27.6.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001174-005/Dátum zverejnenia: 1.7.2019 (PDF: 9 MB) Zmluva o vykonaní auditu/ Dátum zverejnenia: 17.7.2019 (PDF: 4 MB) ÚPSVR-Dohoda č. 19/30/52A/520/ Dátum zverejnenia: 29.7.2019 (PDF: 10 MB) Zmluva o poskytnutí služieb č. 42/2019/ Dátum zverejnenia: 8.8.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Mandátna zmluva/ Dátum zverejnenia: 23.09.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s./ Dátum zverejnenia: 03.10.2019 (PDF: 4 MB) Zmluva o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019/ Dátum zverejnenia: 14.10.2019 (PDF: 7 MB) Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-068/ Dátum zverejnenia: 29.10.2019 (PDF: 18 MB) VSE-Zmluva o združenej dodávke elektriny/Dátum zverejnenia: 08.11.2019 (PDF: 3 MB) ÚPSVR Revúca-dohoda č.19/30/010/36/ Dátum zverejnenia: 21.11.2019 (PDF: 4 MB)