Školstvo

Materská škola

Riaditeľka: Mgr. Ildikó Tóthová
Učiteľka: Bc. Ildikó Bernáthová

  Pedagogická asistentka: Viktória Miklóšová


Vedúca ŠJ: Magdaléna Jezsóová
Kuchárka: Serena Donová