Školstvo

Materská škola

Riaditeľka: Ildikó Tóthová
Učiteľka: Ildikó Bernáthová

Vedúca ŠJ: Magdaléna Bírová
Kuchárka: Serena Donová