Samospráva


Starosta: Ing. Ladislav Miklóš

Zástupca starostu: Dorota Breznaníková

Poslanci: Dorota Breznaníková

               Attila Gyenes

               Erika Jónášová              

               Bc. Erik Miklóš

               Vojtech Žiga 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Ropeková

Administratívne pracovníčky OÚ:  Andrea Oláhová

                                                     Laura Lévaiová

Koordinátori: Zoltán Czakó

                      Janka Berenteová