Súčasnosť obce

Licince sa nachádzajú vo juhovýchodne od okresného mesta Revúca. Ležia v juhozápadnej časti Slovenského krasu na nive v doline rieky Muráň. Stred obce je v nadmorskej výške 211 m, kataster s rozlohou 1828 ha leží v rozpätí výšok 209-322 m.n.m.

Čiastočne zalesnený pahorkatinný povrch chotára na oboch stranách doliny tvoria vápence. Prevládajú dubové lesy. Sú tu ložiská železnej rudy.