Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Dátum: 02.04.2020

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácii (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Slovenského Červeného kríža, ako aj ďalšie dobrovoľnícke organizácie) pôsobiace na území daného samosprávneho kraja, ktorých členovia, by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

-   registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR;

-          pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú);

-          zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR.

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

-          potrebné ochranné pracovné prostriedky;

-          celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

      V zozname Konkrétne uviesť :

-          meno

-          priezvisko

-          obec

-          e-mail

-          telefón – mobilné číslo

Naspäť na výpis