Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2018

Autor: Andrea Oláhová | Dátum: 18.03.2019

                                                                              O B E C   L I C I N C E

                                             Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


    V zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Licince zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2018.

                             ÚVKO (2018) = 2,76 %


Naspäť na výpis