PR správa akcie UNION

Dátum: 07.10.2022

  1. 1. ASISTENČNÉ SLUŽBY ZADARMO - VEREJNÝ PRÍSĽUB POISŤOVNE OD 1.9.2022

Od 1.9.2022 do 31.12.2022 Union poisťovňa, a.s. [ďalej len „Poisťovňa“] pripravila pre klientov zaujímavý benefit v podobe asistenčných služieb zadarmo na základe Verejného prísľubu č. 2/2022 zo dňa 18.8.2022. Podrobnejšie podmienky Verejného prísľubu sú popísané nižšie.

Ak klient uzavrie poistnú zmluvu v Poisťovni:

Detské poistenie pre nezbedníkov

Životné poistenie Užitočná poistka

počas obdobia od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, získa asistenčné služby zadarmo v rozsahu uvedenom vo Verejnom prísľube a v Poistných podmienkach pre poistenie asistenčných služieb účinných od 1. 9. 2022 . Na asistenčné služby má klient nárok počas trvania poistenia v zmysle vyššie uvedenej poistnej zmluvy, max. však počas piatich rokov od začiatku poistenia.

Ak klient [poistník] uzavrie poistnú zmluvu v Poisťovni:

Úrazové poistenie Plus [ďalej aj „poistná zmluva“],

počas obdobia od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, získa asistenčné služby zadarmo v širšom rozsahu. Keďže sa v produkte Úrazové poistenie Plus už dnes poskytujú asistenčné služby, klient [poistník] získa navyše tri asistenčné služby [nadštandardné ubytovanie v nemocnici, nadštandardné ubytovanie v nemocnici s dieťaťom a nadštandardné ubytovanie v nemocnici s príbuzným] v rozsahu uvedenom podľa poistných podmienok. Na tieto asistenčné služby má klient [poistník] nárok počas trvania poistenia v zmysle vyššie uvedenej poistnej zmluvy, max. však počas piatich rokov od začiatku poistenia.

Rozsah poskytovaných asistenčných služieb:

  1. 2. Každý klient, ktorý si v mesiaci 9/2022 uzavrie poistnú zmluvu životného poistenia Detské poistenie pre nezbedníkov a súčasne poisťovňa bude evidovať úhradu prvého poistného, získa darčekové predmety pre deti v hodnote 15,00 Eur.

Balíky obsahujú rôzne darčekové predmety pre deti ako sú napr. peňaženka, zástera, pastelky, vrecúška na prezuvky a ďalšie predmety. Súčasne sú odlíšené balíky pre dievčatá a chlapcov.

Naspäť na výpis

Súbory na stiahnutie

Leták UNION (PDF: 397 KB)