Referendum 2023

Dátum: 11.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
                                referendum
a určila deň jeho konania

                    na sobotu 21. januára 2023
            Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Naspäť na výpis