Špeciálny spôsob hlasovania pre spojené voľby 29.10.2022

Dátum: 24.10.2022

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to ( výlučne ) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu a to:

najskôr v pondelok 24. októbra 2022 a najneskôr do 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Zapisovateľ miestnej volebne komisie v obci Licince: Andrea Oláhová t.č. 0908943193

                

Naspäť na výpis