Voľby do NR SR 2023

Autor: Andrea Oláhová | Dátum: 31.07.2023

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov boli vyhlásené

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej

republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

v y k o n a j ú v sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.  

Naspäť na výpis